Giải pháp của chúng tôi

Cổng thông tin học tập từ xa miễn phí

Lưu ý: sau khi bắt đầu phát video, bạn có thể thêm phụ đề bằng cách nhấn vào biểu tượng CC ở dưới cùng bên phải của video. Bạn cũng có thể nhận phụ đề bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng.

Các kỹ năng cần thiết để học tự quản từ xa hiệu quả

Cổng thông tin Học tập Từ xa của LALATAT chứa các bài tập cho sinh viên dạy họ tất cả các Kỹ năng ATL / 21 st C chính cần thiết để học tập tự quản lý từ xa hiệu quả. Đây là những kỹ năng cần thiết nhất cho môi trường học tập sau đại dịch. Tất cả các bài tập kỹ năng đều có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt với các ngôn ngữ khác sẽ sớm được bổ sung.

  • Quản lý thời gian và công việc
  • Động lực bản thân, vượt qua sự trì hoãn, tạo ra sự khẩn trương, kiên trì
  • Thiết lập môi trường học tập tại nhà, tập trung, loại bỏ phiền nhiễu
  • Tạo và duy trì hợp tác kỹ thuật số, hình thành các nhóm nghiên cứu
  • Viết mục tiêu, thiết lập mục tiêu và đạt được mục tiêu
  • Tự đánh giá, rút kinh nghiệm từ những sai sót, chưa đạt tốt

Yêu cầu quyền truy cập miễn phí của bạn vào Cổng thông tin học tập từ xa

Di chuyển lên đầu