Giải pháp của chúng tôi

Cổng thông tin Hệ Đào tạo Cambridge

Lưu ý: Khi video bắt đầu phát, bạn có thể thêm phụ đề bằng cách nhấn vào biểu tượng CC ở dưới cùng bên phải của video. Bạn cũng có thể nhận phụ đề bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng.

21 kỹ năng st C cho IGCSE và GCSE, AS và A-levels

Cổng thông tin LALATAT của chúng tôi dành cho IGCSE và GCSE, AS và A-Levels phù hợp với Thuộc tính Người học Cambridge để cung cấp chương trình đào tạo toàn diện về tất cả các kỹ năng C thứ 21 cần thiết để đạt được thành tích cao cho tất cả học sinh tham gia chương trình học dựa trên Cambridge. Tất cả các bài tập Kỹ năng 21 st C đều có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Việt với các ngôn ngữ khác sẽ sớm được bổ sung.

Đối với ngôn ngữ Tây Ban Nha, chúng tôi hiện có Cổng DP ATL và Cổng Học tập Từ xa có sẵn bằng ngôn ngữ đó. Tất cả các Cổng LALATAT khác bằng tiếng Tây Ban Nha sẽ có sẵn vào tháng 1 năm 2022.

Tự tin

Kỹ năng ngôn ngữ

Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng Truyền thông

Kỹ năng tư duy phản biện

Chịu trách nhiệm

Kỹ năng nhóm

Kỹ năng xã hội

Kỹ năng ra quyết định

Phản chiếu

Kỹ năng siêu nhận thức

Những kỹ năng tổ chức

Kỹ năng học tập

Sáng tạo

Kỹ năng tạo ý tưởng

Kỹ năng tư duy thích ứng

Kỹ năng tư duy tính toán

Đính hôn

Kỹ năng nhân vật

Chuyển giao kỹ năng

$1 USD mỗi sinh viên mỗi tháng

Đối với trường học

Nếu bạn là trường học, chúng tôi cung cấp giấy phép miễn phí cho tất cả giáo viên của bạn khi bạn mua một số lượng giấy phép sinh viên nhất định (tối thiểu 12 tháng). Chúng tôi cũng cung cấp bản dùng thử trang web miễn phí nếu bạn muốn dùng thử Cổng thông tin LALATAT trước khi quyết định mua hàng.

Cho cá nhân

Nếu bạn là phụ huynh mua cho con mình, sinh viên đại học, người lớn học, tổ chức học tập hoặc bất kỳ người học nào muốn cải thiện kỹ năng tư duy và học tập của mình, bạn có thể mua giấy phép cá nhân (tối thiểu 12 tháng). Chúng tôi cũng cung cấp bản dùng thử trang web miễn phí nếu bạn muốn dùng thử Cổng thông tin LALATAT trước khi quyết định mua hàng.

Di chuyển lên đầu