Cổng thông tin học tập LALATAT bao gồm 300 bài tập kỹ năng học tập và tư duy độc đáo.

Các bài tập này được thiết kế nhằm giúp học sinh thực hành và cải thiện tất cả các kỹ năng quan trọng nhất trong cách tư duy và học tập hiệu quả.

 
LALATAT sẽ không chỉ giúp học sinh thành công trên ghế nhà trường, trường đại học và trường đào tạo nghề, những kỹ năng được đạo tạo tại LALATAT còn đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ công việc, sự nghiệp trên mọi ngành nghề mà học sinh muốn theo đuổi trong tương lai.

Cổng thông tin học tập LALATAT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ XA MIỄN PHÍ

Cổng thông tin cung cấp các bài tập trực tiếp đến học sinh giúp họ xây dựng và phát triển các Kỹ năng thế kỷ 21, các kỹ năng chủ đạo, cần thiết để họ có thể tự học tập từ xa một cách hiệu quả.

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ

Bài tập dành riêng cho học sinh MYP và DP, giúp họ làm quen với các phương pháp học tập riêng biệt để từ đó rút ra kinh nghiệm tự học, nghiên cứu và hoàn thiện bộ kỹ năng học tập ATL của bản thân.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAMBRIDGE

Cổng thông tin cho IGCSE và GCSE, AS và A-Levels dành cho Học sinh của hệ đào tạo Cambridge, nhằm cung cấp chương trình đào tạo các kỹ năng thế kỷ 21 toàn diện, phù hợp với chương trình giảng dạy Cambridge giúp học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC GIA

Được thiết kế phù hợp với khuôn khổ của Chương trình đào tạo quốc gia mới của Việt Nam, Trung Quốc và New Zealand. Tại đây, học sinh được học và rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21 một cách toàn diện. Nhiều chương trình học mới sẽ sớm được phổ cập.

CHƯƠNG TRÌNH CHO HỆ THCS VÀ THPT

Kỹ năng thế kỷ 21 dành cho các trường THCS và THPT. LALATAT có thể thiết kế các cổng thông tin riêng biệt, phù hợp với yêu cầu cụ thể của trường học, phù hợp với các giá trị nội bộ của trường và khung kỹ năng thế kỷ 21.

Cổng thông tin học tập LALATAT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ XA MIỄN PHÍ

Cổng thông tin cung cấp các bài tập trực tiếp đến học sinh giúp họ xây dựng và phát triển các Kỹ năng thế kỷ 21, các kỹ năng chủ đạo, cần thiết để họ có thể tự học tập từ xa một cách hiệu quả.

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ

Bài tập dành riêng cho học sinh MYP và DP, giúp họ làm quen với các phương pháp học tập riêng biệt để từ đó rút ra kinh nghiệm tự học, nghiên cứu và hoàn thiện bộ kỹ năng học tập ATL của bản thân.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAMBRIDGE

Cổng thông tin cho IGCSE và GCSE, AS và A-Levels dành cho Học sinh của hệ đào tạo Cambridge, nhằm cung cấp chương trình đào tạo các kỹ năng thế kỷ 21 toàn diện, phù hợp với chương trình giảng dạy Cambridge giúp học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC GIA

Được thiết kế phù hợp với khuôn khổ của Chương trình đào tạo quốc gia mới của Việt Nam, Trung Quốc và New Zealand. Tại đây, học sinh được học và rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21 một cách toàn diện. Nhiều chương trình học mới sẽ sớm được phổ cập.

CHƯƠNG TRÌNH CHO HỆ THCS VÀ THPT

Kỹ năng thế kỷ 21 dành cho các trường THCS và THPT. LALATAT có thể thiết kế các cổng thông tin riêng biệt, phù hợp với yêu cầu cụ thể của trường học, phù hợp với các giá trị nội bộ của trường và khung kỹ năng thế kỷ 21.

Cổng thông tin học tập LALATAT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ XA MIỄN PHÍ

Kỹ năng cốt lõi để học tự quản lý từ xa

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ

Kỹ năng ATL cho MYP và DP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAMBRIDGE

21st C. Kỹ năng cho GCSE / IGCSE và AS / A-Level

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC GIA

21st C. Kỹ năng cho Trung Quốc, New Zealand và Việt Nam

KHÁC

21st C. Kỹ năng cho các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

Lưu ý: Khi video bắt đầu phát, bạn có thể thêm phụ đề bằng cách nhấn vào biểu tượng CC ở dưới cùng bên phải của video. Bạn cũng có thể nhận phụ đề bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng.

Các trường học từ 48 quốc gia đang sử dụng LALATAT

Di chuyển lên đầu