Giải pháp của chúng tôi

Cổng thông tin Trường THCS và THPT

Lưu ý: Bạn có thể chọn xem phụ đề bằng cách nhấn vào biểu tượng "CC" ở thanh công cụ dưới cùng bên phải của video. Bạn cũng có thể đổi sang phụ đề tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng.

21 kỹ năng thế kỷ cho Junior và Senior Trường

Cổng thông tin LALATAT Junior và Senior sẽ đáp ứng nhu cầu của bất kỳ trường học định hướng tương lai nào khác và có thể được sửa đổi theo yêu cầu thành cổng thông tin riêng để phù hợp với các giá trị nội bộ của trường và khung năng lực hoặc kỹ năng C 21 theo yêu cầu. Gần đây, chúng tôi đã tạo một cổng thông tin riêng như vậy cho Trường Quốc tế Kuantan ở Malaysia và Conseil Scolaire Catholique Mon Avenir ở Ontario (Canada).

Tất cả các Cổng thông tin LALATAT đều có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Trung với các ngôn ngữ khác sẽ sớm được bổ sung.

$1 USD mỗi sinh viên mỗi tháng

Đối với trường học

Nếu bạn là trường học, chúng tôi cung cấp giấy phép miễn phí cho tất cả giáo viên của bạn khi bạn mua một số lượng giấy phép sinh viên nhất định (tối thiểu 12 tháng). Chúng tôi cũng cung cấp bản dùng thử trang web miễn phí nếu bạn muốn dùng thử Cổng thông tin LALATAT trước khi quyết định mua hàng.

Cho cá nhân

Nếu bạn là một bậc cha mẹ mua cho con mình, một, sinh viên đại học, người lớn học, tổ chức học tập hoặc bất kỳ người học nào muốn cải thiện khả năng tư duy và học tập của mình, bạn có thể mua giấy phép cá nhân (tối thiểu 12 tháng). Chúng tôi cũng cung cấp bản dùng thử trang web miễn phí nếu bạn muốn dùng thử Cổng thông tin LALATAT trước khi quyết định mua hàng.