Bản dùng thử trang web đầy đủ miễn phí

YÊU CẦU THỬ CÁC TRƯỜNG

Cung cấp thông tin bên dưới để bạn có thể truy cập miễn phí 4 tuần vào cổng thông tin của chúng tôi cho tối đa 2 giáo viên và 40 học sinh.

Bạn có thể chọn các cổng mà bạn muốn có quyền truy cập. Cổng thông tin học tập từ xa được chọn theo mặc định nhưng bạn có thể bỏ chọn nó.

Tất cả các Cổng thông tin LALATAT đều có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Trung với các ngôn ngữ khác sẽ sớm được bổ sung. 

Đăng ký
Dùng thử toàn bộ trang web miễn phí cho các trường học