LALATAT BLOG

Đọc bài viết của chúng tôi

Bài học của Lance King từ Covid19 _Nếu bạn là cha mẹ, bạn đã học được gì qua việc phong tỏa - cách ly toàn thành phố do đại dịch? Bố mẹ là người giáo viên tệ nhất? Hay giáo viên là người bao dung nhất?

Hãy cho học sinh vài phút để thảo luận, hỏi và trả lời các câu hỏi về nhận thức giác quan của bản thân, từ đó các em cảm nhận rõ hơn về tất cả thông tin mà các giác quan và cảm xúc của mình đưa lại.

Những điều quan trọng mà giáo viên hiếm khi dạy và học sinh thường mắc sai lầm, có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với hiệu suất và hiệu quả trong học tập.

Những điều quan trọng mà giáo viên hiếm khi dạy và học sinh thường mắc sai lầm, có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với hiệu suất và hiệu quả trong học tập. Bây giờ...